DESINFECTIE HYGIENEZUIL

Idee Techniek Engineering B.V. en Wester Beheer B.V. ontwikkelen een prototype van een statische hygiënezuil zonder elektronica.

Reinigen zal in eerste instantie plaatsvinden middels het indrukken van een hand(zeep)pompje of middels een reservoir met handpompje. Idee Techniek Engineering B.V. beoogt dit in een later stadium te automatiseren door middel van een systeem op basis van bewegingssensoren. De tissue zal handmatig worden uitgenomen en handmatig worden gedeponeerd in de zuil.

In het geval van een leeg reservoir, lege tissuehouder en volle afvalbak zal door middel van een deur de zuil kunnen worden geopend en de items worden aangevuld dan wel worden geleegd.

In een later stadium zal het drogen van handen mogelijk worden geautomatiseerd met een handdroger (vergelijkbaar met die op toiletruimtes). De zuil behoeft vooralsnog geen stroom en/of automatisering.